Fachowe przygotowanie teoretyczne do odznak jeździeckich zapewnia literatura wydawnictwa

 

 

 


 
 Szkolenia i kursy

Egzaminy na odznaki jeździeckie
Na terenie naszego ośrodka przeprowadzane są egzaminy na powszechną odznakę "Jeżdżę konno" oraz na brązową i srebrną odznakę jeździecką. Odbywają się one z różną częstotliwością, która zależy przede wszystkim od ilości zgłaszających się kandydatów.
W komisji sędziowskiej zasiadają: Helena Zagor, Józef Zagor, Michał Masłowski.
Osoby przystępujące do egzaminu mają wybór zdawania go na swoim koniu lub na koniu z naszej stajni. Osobom korzystającym z naszych koni proponujemy skorzystanie z wcześniejszego treningu, w celu poznania koni i wybrania takiego, na którym czują się najlepiej. W przypadku nie wykorzystania tej możliwości, konie dobieramy losowo.
Koszt egzaminu wynosi:
150 zł - z własnym koniem
180 zł - na koniu OJ Rywal
Regulamin i materiał obowiązujący na egzaminach dostępny jest na stronie PZJ.
 

Kursy na instruktorów jazdy konnej i na instruktorów sportu jeździeckiego
Przez cały rok organizujemy kursy na instruktorów jazdy konnej. Kursy odbywają się w systemie weekendowym lub stacjonarnym. Każdy kandydat powinien mieć ukończone 18 lat oraz szkołę średnią.
Egzamin wstępny odbywa się na pierwszych zajęciach. W trakcie egzaminu sprawdzane są: równowaga we wszystkich trzech chodach, poprawność dosiadu, umiejętność anglezowania z rozpoznawaniem właściwej nogi, skok na pojedynczej przeszkodzie.
Kurs prowadzony jest według programu TKKF i składa się z części ogólnej i specjalistycznej. W zakresie części ogólnej mieszczą się: biologiczne podstawy rekreacji, humanistyczne podstawy rekreacji, metodyka i praktyka rekreacji, turystyka i inne.
Część specjalistyczna obejmuje: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, ćwiczenia gimnastyczne na koniu, lonżowanie, powożenie, metodykę prowadzenia zajęć na ujeżdżalni i w terenie, zajęcia hodowlane, hipoterapię, weterynarię, podstawy kowalstwa itd.
Kurs kończy się egzaminami z obu części.

Koszt kursu rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna 990 zł.
           kursu instruktorów sportu jeździeckiego 1290 zł.

Uczestnikom kursu oferujemy możliwość noclegu na terenie naszego ośrodka.

Inne szkolenia
W naszym ośrodku odbywają się również inne kursy i szkolenia, które nie są jednak stałym punktem naszego harmonogramu. O ich realizacji informujemy Państwa na bieżąco na naszej stronie, tablicy ogłoszeniowej oraz poprzez instruktorów.
Z pośród tych szkoleń wymienić można:
- kurs podstawowy sędziego z dyscyplin skoki i ujeżdżenie
- warsztaty z wykorzystaniem metod naturalnych w pracy z końmi
- warsztaty z kowalstwa
- warsztaty z treningu koni młodych i sportowych
- kurs masażu, streathingu i termowizji koni
- wykłady doszkalające